Me vasta haluamme ratkaista ongelmat, kolmas sukupolvi ratkaisee ne.


Mitä tapahtuu 50 vuoden päästä?

ACTS-projektin viimeinen vaihe on käynnissä. Parhaillaan Oslossa on alkamassa kansallinen Multiplier Event, jossa Norjan steinerkasvatuksen liitto esittelee luovan ajattelun taitojen opetussuunnitelmaa koulutuksen kentälle. Samanlainen seminaari oli lokakuussa Englannissa ja helmikuussa Suomessa, Helsingissä.

ACTS-projektin suuri ajattelija ja alullelaittaja, Elaine Holt, kertoi Helsingin-seminaarin päätöskeskustelussa ajatuksiaan siitä, mihin projektimme johtaa tulevaisuudessa. Jotta maailmanluokan isot ongelmat voidaan ratkaista, seuraavan viiden vuoden aikana pitää tapahtua paljon.Vapaasti suomentaen Holtin ajatukset ovat kutakuinkin seuraavia:

Viidenkymmenen vuoden päästä korjaamme sitä satoa, jonka olemme kylväneet tästä hetkestä viisi vuotta eteenpäin. Seuraavat viisi vuotta meidän opettajien, kasvattajien ja koko koululiikkeen tulee tehdä töitä yhdessä. Steinermaailmassa on paljon yksinäistä työtä, koulut ja opettajat työskentelevät omalla sarallaan yksin, ja se ei ole tehokasta, se heikentää koululiikkeemme impulssia. Seuraavan viiden vuoden aikana tarvitsemme yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä. 

Jos onnistumme lisäämään yhteistyötä, seuraavan kahdenkymmenen vuoden päästä steinerpedagogiikan periaatteita ja toimintatapoja aletaan huomata ja virallistaa sellaisinaan. Ihmiskäsityksen ja toimintatapojen sisältämä tärkeä arvo kokonaisen ihmisen kasvattamisen näkökulmasta nähdään kasvatuksen kentällä. Holt toivoo näkevänsä seuraavan sukupolven koulutettuna ja kasvatettuna luovaan ajatteluun, niiden periaatteiden mukaisesti, joita olemme ACTS-projektimme aikana luoneet (ja joista tässä blogissa kerron).  

Kun näin tapahtuu, viidenkymmenen vuoden päästä meidän lastemme lapset onnistuvat paljon paremmin saavuttamaan ne kyvyt, joilla he onnistuvat ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Kaksi sukupolvea tästä eteenpäin olevilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet ongelmanratkaisuun kuin mitä omalla sukupolvellamme on nyt. Meidän sukupolvellamme ja lapsillamme ei ehkä vielä ole tarpeeksi laajassa määrin rohkeutta ratkaista suuria ongelmia. Jos nyt alamme olla osallisia muutoksessa  ja vapauttaa meitä kahlitsevia rajoituksia, seuraava sukupolvi ratkaisee paljon asioita, ja sitä seuraava sukupolvi tekee jo sellaista, mistä olemme vain haaveilleet.

****************

Erasmus+-rahoitteinen ACTS-projekti päättyy neljänteen kansalliseen seminaariin Tanskassa kesällä, mutta luovan ajattelun taitojen opettamisen projekti on vasta alussa. Tammikuussa alkanut Philosophy and Practice of Intergrative Education -opettajankoulutus saa jatkoa seuraavina vuosina, uusi ryhmä aloittaa vuosittain. 

Täällä Suomessa  elokuussa pidämme steineropettajien kesäpäivät teemalla How to develop your creativity as a teacher? Opettajapäiville ovat tervetulleita kaikki koulutusmuodosta riippumatta. Päivillä on työpajoja varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja aineenopettajille. Päivien aikana pohdimme myös yhdessä, miten pedagogiikka muuttuu seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Laitamme extra-ohjelmaa myös niille, jotka haluavat päättää vasta paikan päällä, mihin työryhmiin tai aiheiden käsittelyyn haluavat osallistua. 

Ole kuulolla, tapahtuma järjestetään Helsingin Rudolf Steiner -koululla Lehtikuusentiellä.

DON’T FORGET: ACTS.CLOUD!!!

****************

Työtä riittää tulen sytyttämisessä. Kuva: Maria Virkkilä

ACTS-projektin aikana on vielä muutama ohjausryhmän tapaaminen jäljellä, paljon sähköposteja ja raportteja. Kannattiko ryhtyä tähän? Ehdottomasti.

Elainen kiitossanat kuuluvat kaikille projektia eteenpäin vieneille ihmisille, myös sanansaattajille ja puolestapuhujille: ”Before we go could I say on behalf of ACTS I don’t know how much the rest of you are aware but the PMG group from Finland has been absolutely rock solid and organized and put in so much time and effort and so I have to really thank you for that for all what you have done. It really has been a huge amount of extra work to take on on top of everything but it simply wouldn’t have happened without that support and effort so thank you very much."


Kommentit

Lähetä kommentti