Suomen steinerkoulut Erasmus+-projektilla kohti kansainvälistä lukioyhteistyötäSteinerkasvatuksen liitot Englannista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta sekä Crossfields Instituutti Englannista ovat saaneet 420 000 euroa Erasmus-apurahaa lukio-opetuksen kansainväliseen, kolmevuotiseen, kehittämisprojektiin nimeltä Acknowledging Creative Thinking Skills. Projekti perustuu Euroopan komission asiakirjassa Making a European area of lifelong learning a reality: communication from the Commission (Brussels: European Commission, 2001, 32–33) esitettyihin näkemyksiin formaalista, non-formaalista ja informaalista oppimisesta.

Tavoitteena projektilla on muuttaa lukioiden toimintakulttuuria ja rakentaa sitä varten lukion opetussuunnitelma siten, että se vastaa kussakin maassa kansallisia lukio-opetuksen vaatimuksia, mutta on silti kansainvälisesti yhteinen. Johtavana ajatuksena on

  • muuttaa lukioiden toimintakulttuuria opiskelijoita aktivoivaan suuntaan laaja-alainen osaaminen huomioiden,

  • kehittää luovan ajattelun taitoa, jota opiskelijoilta edellytetään korkeakouluissa ja jota tarvitaan työelämässä,

  • nostaa nonformaali ja informaali oppiminen tietoisesti esiin formaalissa kouluympäristössä häivyttämällä oppiainerajoja, tuomalla laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöoppiminen lukio-opetukseen sekä kehittämällä oppimisen arviointia opiskelijan koko potentiaalin hyödyntämisen ja laajan oppimiskäsityksen näkökulmasta.


Suomesta projektissa on mukana edustajat lähes kaikista steinerlukioista, yhteensä 13 asiantuntijaa. Lisäksi projektin ohjausryhmässä on kaksi Steinerkasvatuksen liiton edustajaa, puheenjohtaja, Oulun steinerkoulun rehtori, Kirsi Perttola-Ylinampa ja pohjoismaisesta tutkimusyhteistyöstä vastaava, Lappeenrannan steinerkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Eeva Raunela.

Erasmus+-projekti on suoraa jatkoa steinerkoulujen perusasteen kansalliselle opetussuunnitelmarunko-projektille, joka saatiin päätökseen syyskuussa 2015. Perusasteella pohjustamme luovan ajattelun taitoa laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Luovan ajattelun taidon kehittämisen nostamme Erasmus+-projektin avulla pedagogiikan keskiöön lukio-opetuksessa.

Projektin etenemistä voi seurata tästä blogista.

Kommentit