Ydinosaamisen, luovan ajattelun ja arvioinnin pohdinta alkoi Kööpenhaminassa marraskuussa

Marraskuussa Kööpenhaminassa kansainvälinen asiantuntijaryhmä pohti lukion ydinosaamisen alueita ja luovan ajattelun ilmenemismuotoja. Lukio-opetuksen lähtökohtana nähdään ihminen ja luonto. Haluamme steinerkoulun lukioissa kehittää perusopetuksen aikana opittua laaja-alaista osaamista, tulevaisuuden taitoja, joita tarvitaan demokraattisen yhteiskunnan, empaattisuuden ja kunnioittavan luontosuhteen rakentamiseen.
Tulevaisuuden taidot

  Lukion ydinosaamisen alueet näyttäytyvät opiskelijalla oppiaineesta riippumatta seuraavilla alueilla:  
(suom. itsetietoisuus, itseohjautuvuus, sosiaalinen tietoisuus, ihmissuhdetaidot, vastuullinen päätöksenteko ja toiminta)

Näitä varten opiskelija tarvitsee luovan ajattelun taitoa, joka ilmenee seuraavilla osa-alueilla ja jonka nostamme esiin lukio-opetuksessa ja oppimisen arvioinnissa:
Miten nämä luovan ajattelun alueet näkyvät lukion opetuksessa, toimintakulttuurissa ja opetussuunnitelmassa, näyttäytyy projektin edetessä. Niitä myös pohdin blogissani  myöhemmin.

Steinerkoulun lukio on kansainvälinen koulu

Kansainvälisessä Erasmus-yhteistyössä eri maiden steinerkasvatuksen liittojen välillä vahvuutena on, että projekti tavoittaa kaikki Suomen, Tanskan, Norjan ja Englannin steinerkoulut. Suomen sisäisen steinerlukioiden yhteistyön ja valtakunnallisen lukion ja toisen asteen koulutuksen kehittämistyön kannalta Erasmus+-projektista on valtavasti hyötyä: opettajat saavat kouluissa tukea ydinosaamisen alueiden esiin nostamiseen, ylioppilastutkintoon tähtäävän opetussuunnitelman rinnalle saamme lisää kokonaisvaltaisen oppimisen ja opettamisen näkökulmaa, opimme näkemään opiskelijoiden osaamisen muutenkin kuin formaalin oppimisen kautta ja saamme pedagogista osaamista (kokeettomaankin) arviointiin. Erasmus+-projekti tavoittaa kaikki Suomen steinerlukiolaiset, kansainvälisesti yli 4000 opiskelijaa. 

Erasmus+-projekti tuo Euroopan lähemmäksi Suomen lukiolaisia, ja projektista on toivottavasti paljon hyötyä muillekin kuin steinerlukioille. Tulemme mielellämme kertomaan projektista lisää ja toivomme saavamme perusasteen ja lukion kehittämiseen yhteistyökumppaneita laajasti koulutuksen kentältä.
 

Kommentit