Ydintaidot ovat sydäntaitoja!

Ydin on sydämen sana! Kielitoimiston sanakirja määrittää sen seuraavasti:

"ydin33*F sisin osa, sisus, keskus, sydän"

Opetuksen ja koulutuksen kontekstissa ydin liittyy sanaan ydinosaaminen tai ydintaidot. Steinerkoulun opetussuunnitelmarungossa sana ydin on tässä merkityksessä esillä oppilaanohjauksen tavoitteissa kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Kahdeksannella luokalla keskitytään ydintaitojen löytämiseen, yhdeksännellä luokalla tunnistamaan ja hyödyntämään niitä.

Mutta mitä ovat nämä ydintaidot?

Erasmus+-projektissa lukio-opetuksen tavoitteena on tukea luovan ajattelun taitoa nostamalla ydinosaamisen alueet opetuksen keskiöön. Samoja taitoja kehitetään koko perusasteen aikana. Ydinosaamisen alueet ovat koko opetussuunnitelman kantavia ajatuksia. Näitä taitoja kehittämällä kehittyvät tulevaisuuden taidot: empaattisuus, demokratia ja kunnioittava luontosuhde. 

Ydinosaamisen alueet ovat
  1. Itsetietoisuus: Ilman itsetietoisuutta, itsetuntemusta ja itseluottamusta mitään ei tapahdu. Itsetietoisuus on sitä, että tunnistaa omat tunteensa, arvonsa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.
  2. Itseohjautuvuus: Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan omien tunteiden ja käyttäytymisen hallintaa.
  3. Sosiaalinen tietoisuus: Ilman sosiaalista tietoisuutta ystävyyssuhteiden luominen olisi vaikeaa.Sosiaalinen tietoisuus on sitä, että osoittaa ymmärrystä ja empatiaa muita kohtaan.
  4. Ihmissuhdetaidot: Itsestäni tuntuu, että olen jatkuvasti jonkinlaisessa kompromissitilanteessa - toisinaan konfliktitilanteessakin. En todellakaan saa tahtoani läpi kaikissa tilanteissa, ja niin on oikein hyvä. Ihmissuhdetaitoja ei liikaa nosteta esiin ja esimerkiksi restoratiivinen ajattelu ja vertaissovittelutaitojen oppiminen ovat äärimmäisen hienoja esimerkkejä ihmissuhdetaitojen järjestelmällisestä kehittämisestä. Ihmissuhdetaidoilla tarkoitamme kykyä muodostaa myönteisiä ihmissuhteita, kykyä työskennellä yhdessä ja ratkaista tehokkaasti konflikteja. Tämä jos jokin taito on tulevaisuuden ydintaito!
  5. Vastuullinen päätöksenteko ja toiminta: Tarvitsemme systeemiajattelua, kuten Arto Salonen sanoo. Ihmisen on alettava ymmärtää omien tekojensa globaalit ja eettiset seuraukset. Vastuullinen päätöksenteko ja toiminta tarkoittavat tietoisia, eettisiä ja rakentavia oman elämän ratkaisuja ja niiden mukaan toimimista. 

Näiden taitojen oppimisessa on kyllä puuhaa, ja kaikkia näitä kantavana ajatuksena on tietenkin steinerpedagogiikan keskeinen tavoite kasvattaa vapauteen. Kun vapauteen kasvattamisen ymmärtää muun muassa siten, että ihminen oppii tiedostamaan oman toimintansa perusteet, hän tarvitsee kaikkea itsetietoisuudesta vastuulliseen päätöksentekoon ja toimintaan. Tällöin hänen tekonsa pohjautuvat omiin havaintoihin ja omaan ajatteluun. Tällöin hän pystyy seisomaan sanojensa ja tekojensa takana. Näin järkipäätöksestä tulee sydänpäätös ja ydintaidoista sydäntaitoja.

Miten kaikki toteutuu käytännön tasolla? Kerron kyllä siitäkin aikanaan!

Ensimmäisen kuvan on ottanut Pinja Karuveha, toisen Eeva Raunela

Kommentit