Haluatko Luovan Ajattelijan Diplomin?Mitä luovan ajattelun diplomiin tulee?
Kuva: Pia Pale

Koska yhteydenottoja ACTS-projektista on alkanut tulla uusilta tuttavuuksilta yhä kasvavassa määrin niin Suomesta, Hollannista kuin Belgiasta (edellisten Etelä-Afrikan, Brasilian ja USA:n lisäksi), on aika avata ACTS-diplomin kaarta lukio-opinnoissa. Kerrattakoon, että luovan ajattelun lukiota ovat suunnitelleet Erasmus+-projektissa Englanti, Norja, Tanska ja Suomi. Nimi ’ACTS’ tulee sanoista Acknowledging Creative Thinking Skills.

Suomen näkökulmasta olemme luomassa toisen asteen lukiodiplomia. Kyseessä ei ole mikään pieni diplomi, vaan koko lukion opetussuunnitelman läpäisevä luovan ajattelun taitojen diplomi. Siihen kuuluvat opinnot istutetaan lukio-opintoihin sisälle ja diplomi myönnetään laajimpana versionaan lukion päättötodistuksen saavalle opiskelijalle, kun hän on opiskellut lukiossa, jolla on diplominanto-oikeus. Diplominanto-oikeus määräytyy sen mukaan, ovatko lukio-opettajat käyneet koulutuksen luovan ajattelun taitojen arviointia varten (katso edellinen blogitekstini). 

Mitä diplomi sisältää? Millä tavalla diplomi suoritetaan?
Tasoja on kaksi. Molemmille tasoille on näillä näkymin tulossa 3-tasoinen diplomi. Tässä on ensimmäinen hahmotelma, se elää ja tarkentuu vielä. Tavoitteet ja sisällöt moduleille on tehty projektin ensimmäisessä vaiheessa, niitä hiotaan ja viimeistellään parhaillaan.

1. TASO
Lukion 1. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:
1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin (luovan ajattelun taidot ovat keskiössä kaikissa
moduleissa, omalla modulilla ne nostetaan vieläkin selkeämmin esiin)
                      Itsenäisen projektityön modulin
2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden modulin
                      Matematiikan modulin
                      Luonnontieteiden modulin
                      Informaatioteknologian modulin
                      Liikkeen ja liikunnan modulin
3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi
                      Vieraiden kielten modulit
                      Globaalin tietoisuuden modulin (suomennetaan paremmin tuonnempana)
                      Taiteen, käsityön ja muotoilun modulin
                      Esittävän taiteen modulin
                      Syventävän luonnontieteiden modulin

2. TASO
Lukion 3. luokan päätteeksi voi suorittaa seuraavat diplomityypit:
1) Luovan ajattelun taitojen sertifikaatti sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
2) Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää
                      Luovan ajattelun taitojen modulin
                      Itsenäisen projektityön modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden modulin
                      Matematiikan modulin
                      Luonnontieteiden modulin
Liikkeen ja liikunnan modulin
3) Syventävä Luovan ajattelun taitojen diplomi sisältää edellisen lisäksi
                      Vieraiden kielten perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Globaalin tietoisuuden perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Taiteen, käsityön ja muotoilun perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Esittävän taiteen perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Informaatioteknologian perus-, aine- ja syventävän modulin
                      Äidinkielen ja kirjallisuuden aine- ja syventävän modulin
                      Matematiikan aine- ja syventävän modulin
                      Luonnontieteiden aine- ja syventävän modulin
                      Liikkeen ja liikunnan aine- ja syventävän modulin

Koulut voivat halutessaan ottaa diplominannon käyttöönsä vähitellen, taso ja diplominosa kerrallaan. Koko pakettia ei tarvitse kerralla haukata, voi aloittaa kevyesti esimerkiksi tason 2 luovan ajattelun sertifikaatilla. Huom! Sen voi suorittaa ja sen voi antaa myös 9. luokalla! 

Jos olet koulutuksenjärjestäjä, rehtori, opo, tai muussa roolissa vastaat koulutuksen suunnittelusta, käytäntöön liittyviä kysymyksiä on varmasti paljon. Niin on minullakin. Kysymys kerrallaan avaan pakettia tänne blogiini ja pidän mielessä, miten hienosti projekti on alkanut ja edennyt. Suuria etappeja ovat jo olleet nämä:
- Erasmus-rahaa tuli 420 000 euroa! Hakemus sai erinomaisen arvion! Diplomin sisältöä ovat suunnitelleet yli 50 opettajaa neljästä eri maasta, parhaillaan on laadunvarmistuksen ja arvioinnin koulutuksen vaihe käynnissä.
- Crossfields Instituutti sai Englannin opetusviranomaisilta myöntävän vastauksen siihen, että viranomaiset arvioivat ja sen perusteella hyväksyvät ACTS-diplomin viralliseksi toisen asteen koulutukseksi.
- Tanskan opetusministeri ja Etelä-Tanskan yliopisto hyväksyivät ACTS-opettajankoulutuksen osaksi yliopistollista opettajankoulutusta.
- Kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut Etelä-Afrikasta, Brasiliasta, USA:sta, Saksasta, Hollannista ja Belgiasta.

Ja kiinnostuneita yhteydenottoja tulee koko ajan lisää! Se on hienoa! Minä uskon tähän projektiin! Kommentit

Lähetä kommentti