ACTS - Kick Off - Mitä luovan ajattelun taitoja sinulla on?

http://www.sevenlogics.com/apps/countdown/livecountdown/?q=PTM66Bi6TQyVkN%2B9%2BraUcJrkiM5G50Azpc9gJiS0T4OfA53PYVFej47Q1%2BYymWFgY46wdS818wzFcd33H%2BPkPP%2FeX0kPggV%2FKQtGY7MqPxr9wM8M%2B%2BJvj6xufbF%2FzKq0hQnYCjNA9ZhsUPEZu%2FZmAFLw829y0xBGgCObHL1Ce%2BTdVp1wUgRXVIDAQwHrXNdvrwE527mtm1ISqPB67jXfkA%3D%3D 
Tästä alkaa luova lukio!  


Tervetuloa torstaina 31.8.2017 alkaen Snellman-korkeakoulun Ekoateljeehen kuulemaan ACTS - lukiokoulutuksesta!

Ohjelmassa on perusteellinen esitys siitä, mitä ACTS on, miten luovia ajattelun taitoja voi arvioida, miten tuoda non-formaali ja informaali oppiminen osaksi lukion toimintakulttuuria ja miten antaa opiskelijoille palautetta osaamisesta. Tilaisuuden järjestää Steinerkasvatuksen liitto ja Crossfields Instituutti. Ilmoittaudu osoitteeseen pia.pale(at)steinerkasvatus.fi. Kaiken paitsi lounaan saat ilmaiseksi! 


Kolmenlaista luovaa ajattelua

Acts-projektin viimeinen arviointikoulutusviikko alkoi eilen illalla. Tänään jo kuulimme pohdintoja siitä, miten luovan ajattelun taidot voi jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: 

1) Avoimeen ja vastaanottavaan ajatteluun kuuluvat 
- havainnoiva ajattelu sekä  
- pidättäytyminen ennakkoluuloista

2) Imaginatiiviseen ajatteluun kuuluvat
- kuvallinen, ei sanallinen, ajateltu mielikuva
- kolmiulotteinen ajattelu, jolloin ihminen kykenee mielikuvissaan näkemään metamorfooseja ja liikkumaan ajassa.
- ajattelun resonanssit ja mallit, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee yhdistämään kokemuksiaan erilaisiin suhteisiin

3) Soveltavaan ajatteluun kuuluvat
- kirjallinen ja sanallinen ilmaisu
- järjestelevä, koordinoiva ajattelu
- heuristinen ajattelu tai improvisaatio, joka tarkoittaa kykyä toimia uudessa tilanteessa yrityksen ja erehdyksen kautta valmiina epäonnistumaan
- kriittinen analyysi
- havainnoiva reflektio, joka on kykyä suhteuttaa omat kokemukset uusiin ja toisten kokemuksiin         
Olemme aivan asian ytimessä. Luovan ajattelun voi tehdä näkyväksi. Luovan ajattelun taitojen esiin saattamiseksi opettaja pystyy suunnittelemaan opetustaan ja oppimistehtäviä niin, että opiskelija voi näyttää luovan ajattelun ilman painostusta, ilman jäykkiä testitilanteita, mutta kuitenkin validilla, riittävällä, autenttisella, ajanmukaisella ja luotettavalla tavalla. 

Olen itse suunnitellut sellaisia oppimistehtäviä tänään. Tule torstaina kokeilemaan, mitä luovan ajattelun taitoja sinulla on!


 

Kommentit