Insinöörin tulevaisuuskuvaEducating for a Creative Future -seminaari aloitti ACTS-projektin kolmannen vaiheen Englannissa. Kansallisten seminaarien sarjan toinen tapahtuma on Helsingissä 23.–24.2.2018. Myöhemmin keväällä on seminaari vielä Norjassa ja kesällä Tanskassa. Tuntuu uskomattoman hienolta olla tässä: kertomassa, että luovan ajattelun lukio -projekti on pilotointia vaille valmis. Pilotointi alkaa keväällä 2018 opettajankoulutuksen alettua. Kädet ristissä toivon, että apuraha-anomuksemme opettajankoulutukseen saa myönteisen vastauksen.  

Educating for a Creative Future -seminaarin mielenkiintoisimman esitelmän piti Fiona Blyth otsikolla The Future Workplace. Insinöörin viesti oli selkeä: Luovuus on lapsi sisällämme, ja se tekee maailmasta meille mielekkään. Luovuus syntyy turvallisessa ilmapiirissä, ja usein pelko estää sen toteutumisen. Jos ihmiset pelkäävät epäonnistumisia, luovuus ei pääse kukoistamaan. 

Työelämässä kaiken on tuettava ihmisen luovuutta, muuten yritykset eivät pääse loistoonsa ja kehity. Työpaikan kantavana voimana tulee olla ihmisen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti henkisenä, fyysisenä, älyllisenä, sosiaalisena ja emotionaalisena yksilönä. Tällöin edellytykset turvalliseen epäonnistumiseen ovat olemassa. Luovuus on olennainen taito maailmassa, jossa tällä hetkellä väestö vanhenee, kaupungistuminen kasvaa, vesivarat vähenevät, väestöliikehdintä on katastrofaalisen suurta, ennakoimattomuus kasvaa – ja johtajiksi valitaan kehityksenvastustajia.

Tulevaisuuden työelämään Fiona Blyth antaa 11 jo rekrytointivaiheessa vaikuttavaa yksilön ominaisuutta. Blyth työskentelee tehdasympäristössä, ja seuraavia taitoja edellytetään kaikilta tehtaan työntekijöiltä riippumatta työntekijän asemasta:

Työntekijältä odotetaan
1. tuntemattoman arvostamista ja ymmärrystä siitä, että vaikka tulevaisuutta ei voi tietää tarkasti, vaihtoehtojen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, niitä kohti on kuljettava.
2. paradoksien ja monitulkintaisuuden hyväksymistä osaksi omaa työtä.
3. avarakatseisuutta.
4. halua epäonnistua. Epäonnistumiset ovat ”fantastisia oppimiskokemuksia”.
5. erilaisuuden ja moninaisuuden ylistämistä. Omat ennakkoasenteet on pakka haastaa!
6. yhteistyökykyä.
7. hierarkioista luopumista, tasa-arvon toteuttamista.
8. jatkuvaa dialogia.
9. itsearviointitaitoa.
10. sydämen äänen kuuntelua, working from the heart! Näin sanoo insinööri!!!
11. hauskan pitämistä, positiivisuutta ja iloa.

Blythin luottamus ihmiseen tuntui vankkumattomalta: ”Olemme mielettömän hienoja olentoja, jos annamme itsemme olla sitä.” 

Kun yleisö synkisteli nykyistä maailmantilannetta, Blythillä oli antaa kannustavat sanat: ”Nuorisomme alkaa herätä. Tämänhetkinen maailmantilanne on väliaikainen notkahdus, jotta voimme nousta nopeasti ja mennä eteenpäin. Trump ja Brexit ovat meille vain herätys. Tietoisten ihmisten on kannettava muuta ihmiskuntaa eteenpäin. Vielä tulee taistelua, mutta on uskottava siihen, mitä tekee, muuten maailmassa ei tapahdu yhtään mitään.” 

Luovan ajattelun lukio -projekti on tulevaisuusteko. Mitä meidän nuoret onnistuvatkaan tekemään tulevaisuudessa, kun annamme heille mahdollisuuden kehittää luovuuttaan. Ainakin heidät viedään käsistä tulevaisuuden työpaikoilla!Kommentit